Medical evaluation finalized

When I came home from work this day there was an envelope in the mail from the hospital. I was a bit surprised to find a letter telling me that the medical evaluation part of the transition process is done. My doctor and his team had the so colled step 2 conference and everybody had apparently agreed that I was ready for a sex change now. I had expected this message to come in June or so but it was really great to read! It feels good to know that the final formal obstacles have been passed now. Attached to the letter there was a printed form for applying for sex change. It almost felt a bit unreal to look at the field and se the two checkboxes “male” and “female” in the lower part of the form. Like there is anything to choose between!

(Swedish) Den medicinska utredningen är alltså nu avslutad och min ansvarige utredare har tillsammans med resten av teamet på könsbytesmottagningen på Huddinge sjukhus haft den s.k. steg 2-konferensen. Under denna konferens tittar man igenom min journal och diskuterar mitt fall för att se om man ska gå vidare och rekommendera ansökan till Socialstyrelsens Rättsliga Råd. Med i brevet var också själva blanketten för ansökan om “Fastställelse av ny könstillhörighet” som det formellt heter. Känns lite absurt att man längst ner på blanketten kan kryssa i “man” eller “kvinna”. Som om man som TS har nåt val…!